Fulbrightova komise

Komukoliv, kdo se chce ucházet o studium na univerzitě v USA doporučuji, aby navštívil Fulbrightovu komisi. Sídlo má v Praze, na Olšanském náměstí v 2.patře hotelu Olšanka. I když třeba bydlíte na opačném konci republiky, určitě tam alespoň jednou zajeďte.

Co se tam dozvíte

Fulbright Commission je mezinárodní instituce, která pomáhá studentům při studiu v zahraničí, konkrétně v USA. Jejich slovy:

To znamená, že zde můžete žádat o stipendium (nikoliv však pro bakalářské studium), nebo využít poradenskou činnost. Můžete konzultovat výběr vysoké školy, výběr příjmacích testů a v neposlední řadě si půjčit učebnice k testům, které jinde neseženete.

Já jsem Fulbrightově komisi a zvláště Jakubu Tesařovi velmi zavázán a určitě doporučuji, abyste se zapsali na jejich mailing list. Také je možné, že až budu v Praze, někdy se tam stavím a udělám menší sezení ohledně toho, co jsem již prožil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *