Midterm

 Na rozdíl od českého systému, kdy student prakticky nemusí celý semestr chodit na přednášky a známka záleží pouze na zkoušce na konci semestru, tu v Americe existují midterms, neboli “polosemestrální zkoušky.” Výhodou je, že když si student vede dobře a nepovede se mu závěrečná zkouška, finals, tak si sice pokazí známku, ale projde. Z některých předmětů, jako English Writing Seminar nejsou žádné midtermy, ale jinak mohou být až tři. Co se mých předmětů týče, měl jsem dva midtermy z matiky a fyziky. Španělštinu nepočítám, protože píšeme testy každý týden.

Midterm  je období, kdy se student učí na jednu zkoušku jen aby se pak mohl začít učit na další. Někteří mí spolužáci jich měli i více v jednom týdnu, ale já jsem naštěstí měl vždy jen jeden midterm. Zkoušky většinou probíhají kolem prostředku semestru, kolem 22. října, ale protože jsem měl dvě, jedna byla něco dříve a druhá později. Proto jsme prošel dvěmi vlnami stresu, kdy jsem nebyl schopen dělat nic jiného.

Výsledky jsou úměrné času, co jsem strávil nad přípravou a tak to dopadlo všehovšudy dobře, první vlna Áčka a druhá něco hůř, Béčka. Thanksgiving (prázdniny kolem Dne Díkuvzdání) jsou odpočinkem před poslední vlnou zkoušek, finals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *