Tajné spolky

Aneb secret societies. Na Yaleu existuje celá řada spolků, určeným výhradně pro čtvrťáky, neboli seniory. Mezi nejznámější patří Skull and Bones, Scroll and Key a Wolf’s Head. Na kampusu se o nich moc nemluví, tak není divu že jsem se o nich moc nedozvěděl. Vždy na jaře se koná takzvaná Tap Night, kdy stávající členové chodí po kampusu v maskách, vyberou a zasvětí novou generaci členů. Zasvěcování většinou zahrnuje nějaký obtížný či ztrapňující úkol (viz film The Social Network, Harvardský spolek Phoenix, Eduardo Saverin a jeho slepice) Pár týdnů si obě generace předávají zkušenosti, pak starší členové odgraduují a mladí se chopí kormidla. Je zvláštní, že tato předávka trvá tak krátce. Například v Yale Aerospace jsme to zařídili tak, že třeťáci složí všechny funkce na konci roku a celý další rok slouží jako poradci a zaučují nové členy představenstva.

Čemu se vlastně tyto spolky věnují? Těžko říct. Lidé, o kterých vím že jsou členy některého spolku prý nesmějí o vnitřních záležitostech mluvit. Většina spolků má svoji budovu, takzvanou hrobku. Jsou to budovy bez oken, do kterých mají přístup pouze členové. Spolky se tam scházejí dvakrát týdně a obecně se předpokládá, že se tam chlastá. Jedna věc je známá – v rámci networkingu (navazování kontaktů) se dělají takzvané “bios” kde každý člen vypráví o svém osobním životním příběhu.

Než jsem se o to začal zajímat tak jsem nevěděl, co si o tom myslet, ale podle mého názoru jde o to poznat nové lidi ještě před promocí, navázat kontakty, také poznat sám sebe a vůbec si užít ten poslední rok.

2 thoughts on “Tajné spolky”

  1. Zaujal mě popis předávání zkušeností. Dalo by se to podle Tebe – antropologicky – chápat jako metaforické zpodobnění nenásilného předávání moci, které se pak má opakovat v politickém životě? Tím že něco takového nacvičují se připravují na to, že sa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *