Poslední semestr

Je to tady, poslední semestr. Až teď mi došlo, že jsem dosud nenapsal, co tenhle semestr dělám, co mám za předměty a aktivity. Dále bych rád představil akce, které Yale organizuje speciálně pro čtvrťáky.

Zbývají mi pouze dva povinné předměty: Přenos tepla  a bakalářská práce – projekt. Náplň práce si může student víceméně vybrat sám, musí ji ale zaštítit profesor. Přidal jsem se tedy do laboratoře, kde jsem pracoval před dvěma lety na elektrosprejích. Letos vyvíjím prototyp zařízení na extrakci oxidu uhličitého ze vzduchu pro vesmírnou stanici. Výsledkem bude krátká práce (report), prezentace a samotné zařízení. V rámci rozšiřování obzorů jsem si vybral další dva netechnické předměty: Úvod do kreslení a Pozorování Země z vesmíru.

Jinak se moje aktivity od minulého semestru nezměnily, stále pracuji v centru CEID, věnuji se Aerospace týmu, plavu a hraju další sporty.

Některé aktivity pro čtvrťáky přímo organizuje univerzita, jiné si tradičně organizují studenti sami. Určitě sami uhodnete, které jsou které. Feb club – 28 párty, každý večer v únoru. Rauty s vínem a sýrem. Maškarní ples. Fórum, kde si studenti navzájem prezentují svůj výzkum z celé řady odvětví. Výlet do kasína. Týden na pláži Myrtle Beach mezi koncem zkoušek a promocí. Promoce (Commencement) a všechna sláva s tím spojená.

Ohledně magisterských programů se musím rozhodnout do 15. dubna. Až budu vědět co bude dál tak napíšu.

 

2 thoughts on “Poslední semestr”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *